Fortrolighedserklæring for DAHLRAIL

Behandlingsansvarlig
Den administrerende direktør er på vegne af DAHLRAIL behandlingsansvarlig for virksomhedens persondatabehandling.

 

Personlige data gemt
Vi opbevarer følgende personoplysninger om vores virksomhedskunder:

Virksomhedens navn, adresse, telefonnummer og e-mail-adresse samt navn, telefonnummer og e-mail-adresse på virksomhedens medarbejdere, der er registreret via kontakt.

Vi gemmer også købs-, bestillings- og tilbudshistorik.

Formålet med behandlingen
Vi behandler oplysningerne for at opfylde vores forpligtelser efter aftale med din virksomhed. Vi bruger også oplysningerne til at give dig information, tilbud og tjenester relateret til dit kundeforhold via e-mail.

Behandlingsgrundlaget
Oplysninger om navn, adresse, telefon, e-mail adresse bruges til at opfylde købsaftalen. Grundlaget for denne behandling er artikel 6, litra b), i databeskyttelsesforordningen.

Hvor du har givet samtykke til dette, bruges oplysningerne også til at give dig information, tilbud og tjenester i forbindelse med dit køb via e-mail. Grundlaget for denne behandling er artikel 6 (a) Privacy Regulation. Du kan til enhver tid nægte at modtage sådanne oplysninger fra os.

Videregivelse af oplysninger til tredjemand
For at kunne opfylde vores forpligtelser i henhold til aftalen gives de nødvendige oplysninger til vores samarbejdspartnere.

Sletning af personlige data
Oplysninger, vi har modtaget i forbindelse med dit køb, opbevares i vores aktive kunderegister i 5 år. Oplysninger, som vi er forpligtet til at opbevare efter bogføringsloven, vil blive opbevaret i op til 10 år i overensstemmelse med lovens krav.

Den registreredes rettigheder
Vi behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med persondataloven og gældende regler. Bemærk, at du kan kræve adgang til og flytning af dine egne persondata, samt kræve rettelse eller sletning af oplysninger.

Det kan påklages til Datatilsynet for behandling i strid med reglerne.

Informationssikkerhed
Vi sikrer dine personlige oplysninger gennem både fysisk og virtuel adgang og adgangskontrol, samt ved at kryptere følsomme dele af de oplyste oplysninger.

Kontakt
Henvendelse om hvilke oplysninger der er registreret, rettelse og sletning kan sendes skriftligt til følgende adresser:

DAHLRAIL Norge
c/o OJ DAHL AS, Kværnerveien 1, N-0192 Oslo, Norge

DAHLRAIL Sverige
c/o Buffers Rail Industry, Fabriksvägen 9 SE – 186 32 Vallentuna, Sverige

DAHLRAIL Holland
c/o OJ DAHL BV, Van der Hoopweg 1, Postboks 333, 7600 AH Almelo, Holland

DA