Personvernerklæring for DAHLRAIL

Behandlingsansvarlig
Administrerende direktør er på vegne av DAHLRAIL ansvarlig for behandlingen av selskapets behandling av personopplysninger.

 

Personopplysninger lagret
Vi lagrer følgende personopplysninger om våre bedriftskunder:

Navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse til selskapet, samt navn, telefonnummer og e-postadresse til firmaets ansatte registrert via kontakt.

Vi lagrer også kjøp, bestilling og tilbud.

Formål med behandlingen
Vi behandler informasjonen for å oppfylle våre forpliktelser i avtale med ditt selskap. Vi bruker også informasjonen for å gi deg informasjon, tilbud og tjenester relatert til ditt kundeforhold via e-post.

Behandlingsgrunnlaget
Informasjon om navn, adresse, telefon, e-postadresse brukes til å oppfylle kjøpsavtalen. Grunnlaget for denne behandlingen er artikkel 6 bokstav b) i personvernforordningen.

Der du har samtykket til dette, blir informasjonen også brukt til å gi deg informasjon, tilbud og tjenester i forbindelse med kjøpet ditt via e-post. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningen Art 6 (a). Du kan når som helst nekte å motta slik informasjon fra oss.

Utlevering av informasjon til tredjepart
For å oppfylle våre forpliktelser i henhold til avtalen, gis nødvendig informasjon til våre partnere.

Sletting av personopplysninger
Informasjon vi har mottatt i forbindelse med kjøpet ditt, lagres i vårt aktive kunderegister i 5 år. Informasjon som vi er forpliktet til å bevare i henhold til bokføringsloven, vil bli lagret i opptil 10 år, i samsvar med lovens krav.

Den registrerte rettigheter
Vi behandler dine personopplysninger i samsvar med personopplysningsloven og gjeldende regler. Vær oppmerksom på at du kan kreve tilgang til og flytting av dine personlige data, i tillegg til å kreve korrigering eller sletting av informasjon.

Det kan påklages til Datatilsynet for behandling i strid med reglene.

Informasjonssikkerhet
Vi sikrer din personlige informasjon gjennom både fysisk og virtuell tilgang og tilgangskontroll, samt ved å kryptere sensitive deler av informasjonen som leveres.

Kontakt
Henvendelser om hvilken informasjon som er registrert, korrigering og sletting kan sende skriftlig til følgende adresser:

DAHLRAIL Norge
c/o OJ DAHL AS, Kværnerveien 1, N-0192 Oslo, Norge

DAHLRAIL Sverige
c / o Buffers Rail Industry, Fabriksvägen 9 SE - 186 32 Vallentuna, Sverige

DAHLRAIL Nederland
c / o OJ DAHL BV, Van der Hoopweg 1, Postboks 333, 7600 AH Almelo, Nederland

NO