Manifest

DAHLRAIL er fullt dedikert til å være en pålitelig, effektiv og miljøvennlig partner innen rullende materiell, infrastruktur og bussindustri. Vi vil gjøre alt, sammen med våre kunder, leverandører og samarbeidspartnere, for å sikre en omfattende, miljøvennlig og trygg levering. Dette ved å følge alle virkemidler for samfunnsansvar og fokusere på bærekraftig bruk av ressurser og kvalitet på alle nivåer. Vi vil fokusere på gjenbruk og reparasjon, systematisk arbeid for å redusere energiforbruket og eliminere utslipp av skadelige stoffer.

Vi jobber kontinuerlig for å sikre kvalitet og sikkerhet for våre kunder ved å tilby de riktige varene og tjenestene til rett tid og som kommersielt avtalt. DAHLRAIL er opptatt av å oppfylle kundens behov, krav og forventninger. Dette gjør vi ved kontinuerlig utviklng av vår kompetanse innen miljø-, produkt- og kvalitetsarbeid.

Vi fremmer en organisasjonskultur som skaper åpenhet og et ønske om forbedring gjennom aktivt arbeid ved å spore avvik og definere forbedringer. DAHLRAIL jobber kontinuerlig med miljøbevissthet i hele organisasjonen ved å trene og bevissthetsøkning rundt avfallshåndtering, energisparing, kjemisk bruk og utslipp i den daglige driften. Startend fra order-prosessen til endelig lerveransen av løsningen.

DAHLRAIL har som mål å være i forkant og vår ambisjon er å handle bærekraftig og tilby både økonomiske og miljømessige løsninger. Dette gjør vi ved å ha et aktivt og levende forretningssystem, samtidig som vi oppmuntrer til tillit og forståelse i organisasjonen for å oppnå felles mål. Vi må til enhver tid følge gjeldende lover, normer og forskrifter og bruke disse for å hjelpe oss med å forbedre vårt arbeid kontinuerlig.

 

Oslo, 2019-10-01
Mark Hulsbergen
Daglig leder internasjonalt

 

 

NO