Wagemann

Sedan 1997 har namnet Wagemann varit ett ord för professionell förverkligande av globala leveranser och lösningar för avfallshantering för leverantörer av järnvägstransporter. Oavsett om det är fast eller mobil, rengöringsmaskiner för inredning, mediehållare eller ombordstigningshjälpmedel, är alla våra apparater godkända av den tyska järnvägsmyndigheten (EBA) och de relevanta hälsomyndigheterna. Det gäller även vår egen utveckling WaVa (Wagemann Vakuum) som kan användas i transit eller på en fast plats.

 

DAHLRAIL är stolt över att vara den exklusiva representanten på alla våra marknader för Wagemann. Wagemann förlitar sig helt och hållet på Dahlrail & #8217; s professionella expertis och omfattande kundservicenätverk för att säkerställa framgångsrik lokal verksamhet.

Partners på alla våra marknader

SV