CERTIFIERING

nuvarande certifieringar

Här hittar du de aktuella certifieringar som våra lokala dotterbolag följer.

Dahlrail och dess dotterbolag har kvalitets- och miljöledningssystem / processer på plats.

Om det inte finns några certifikat tillgängliga håller vi på att implementera de kvalitetsstandarder som krävs. Om du har några frågor kontakta respektive lokala representant.

F-gass certifierad

Godkänt utbildningsföretag

SV