Manifestera

DAHLRAIL är helt engagerad i att vara en pålitlig, effektiv och miljövänlig partner inom rullande materiel, infrastruktur och bussindustri. Vi kommer att göra allt, tillsammans med våra kunder, leverantörer och partners, för att säkerställa en omfattande, miljövänlig och säker leverans. Detta genom att följa alla medel för företagets sociala ansvar och fokusera på hållbar användning av resurser och kvalitet på alla nivåer. Vi kommer att fokusera på återanvändning och reparation, systematiskt arbete för att minska energiförbrukningen och eliminera utsläpp av skadliga ämnen.

Vi arbetar kontinuerligt för att säkerställa kvalitet och säkerhet för våra kunder genom att tillhandahålla rätt varor och tjänster vid rätt tidpunkt och på kommersiellt sätt kommit överens. DAHLRAIL har åtagit sig att uppfylla kundens behov, krav och förväntningar. Vi gör detta genom att kontinuerligt utveckla vår expertis inom miljö, produkt och kvalitetsarbete.

Vi främjar en organisationskultur som skapar öppenhet och en önskan om förbättring genom aktivt arbete genom att spåra avvikelser och definiera förbättringar. DAHLRAIL arbetar kontinuerligt med miljömedvetenhet i hela organisationen genom utbildning och medvetenhet--resurser kring avfallshantering, energibesparing, kemisk användning och utsläpp i vår dagliga verksamhet. Börjar från ordering-processen tills slutligen levereras lösningen.

DAHLRAIL strävar efter att vara i framkant och vår ambition är att agera hållbart och erbjuda både ekonomiska och miljömässiga fördelar. Vi gör detta genom att ha ett aktivt och levande affärssystem samtidigt som vi uppmuntrar förtroende och förståelse inom organisationen för att uppnå gemensamma mål. Vi måste alltid följa gällande lagar, normer och förordningar och använda dessa för att hjälpa oss att kontinuerligt förbättra vårt arbete.

 

Oslo, 2019-10-01
Mark Hulsbergen
General Manager International

 

 

SV