Integritetsförklaring för DAHLRAIL

Behandlingsansvarig
VD är på DAHLRAILs vägnar ansvarig för behandlingen av företagets personuppgifter.

 

Personuppgifter lagras
Vi lagrar följande personuppgifter om våra företagskunder:

Namn, adress, telefonnummer och e-mail-adress för företaget, samt namn, telefonnummer och e-mail-adress för företagets anställda registrerade via kontakt.

Vi lagrar också inköp, beställning och erbjudanden.

Syftet med behandlingen
Vi behandlar informationen för att uppfylla våra skyldigheter i överenskommelse med ditt företag. Vi använder också informationen för att ge dig information, erbjudanden och tjänster relaterade till ditt kundförhållande via e-post.

Grunden för behandlingen
Information om namn, adress, telefon, e-mail-adress används för att uppfylla köpeavtalet. Grunden för denna behandling är artikel 6 bi sekretessförordningen.

Där du har samtyckt till detta används informationen också för att ge dig information, erbjudanden och tjänster i samband med ditt köp via e-post. Grunden för denna behandling är artikel 6 (a) sekretessförordningen. Du kan när som helst vägra att ta emot sådan information från oss.

Utlämnande av information till tredje part
För att uppfylla våra skyldigheter enligt avtalet tillhandahålls nödvändig information till våra partners.

Radering av personuppgifter
Information som vi har fått i samband med ditt köp lagras i vårt aktiva kundregister i 5 år. Information som vi är skyldiga att bevara enligt bokföringslagen lagras i upp till tio år i enlighet med lagens krav.

Den registrerades rättigheter
Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen och tillämpliga regler. Observera att du kan behöva tillgång till och flytta dina egna personuppgifter, samt kräva korrigering eller radering av information.

Det kan överklagas till Datatilsynet för behandling i strid med reglerna.

Informationssäkerhet
Vi säkerställer din personliga information genom både fysisk och virtuell åtkomst- och åtkomstkontroll samt genom att kryptera känsliga delar av den information som tillhandahålls.

Kontakta
Förfrågningar om vilken information som är registrerad, korrigering och radering kan skicka skriftligt till följande adresser:

DAHLRAIL Norge
c/o OJ DAHL AS, Kværnerveien 1, N-0192 Oslo, Norge

DAHLRAIL Sverige
c / o Buffers Rail Industry, Fabriksvägen 9 SE - 186 32 Vallentuna, Sweden

DAHLRAIL Nederländerna
c / o OJ DAHL BV, Van der Hoopweg 1, PO Box 333, 7600 AH Almelo, Nederländerna

SV