TJÄNSTER

Löftet

Leverera förväntad support till våra kunder

Med mer än 100 års erfarenhet inom järnvägssektorn tillför Dahlrail erfarenhet fokuserad på att säkerställa driften av rullande materiel på våra marknader.

Dahlrails hängivna, lokala experter på försäljning, support och service, tillsammans med deras tillmötesgående lokala servicecenter, garanterar att de kan leverera det stöd som våra kunder och partners förväntar sig.

Dahlrail förblir passionerat engagerad i att tillhandahålla exceptionella järnvägstjänster och lösningar till våra kunder och partners.

Händerna på tåget

Starka team med expertis

Som företag har Dahlrail ett utmärkt rykte som leverantör av järnvägservice och support. Vår obevekliga strävan efter servicekompetens skulle inte vara möjlig utan vårt talangfulla serviceteams expertis och engagemang. Tack vare deras oöverträffade stöd kan vi arbeta mot vår vision att förnya inom järnvägssektorn.

I dag har Dahlrail starka team med expertis för att lösa de flesta järnvägsrelaterade utmaningar, oavsett om de är av ren mekanisk eller elektromekanisk karaktär. Från våra servicetekniker utrustade med datakunskap till våra hydrauliska experter, är alla redo att se till att dina järnvägsfordon är redo för sina planerade skift.

VÅRA ERBJUDANDEN

Branschfokuserade tjänster!

Dahlrails robusta järnvägsindustrinätverk i Norge, Sverige, Danmark och Nederländerna ger det underlag som krävs för att korrekt positionera våra partners på sina respektive järnvägsmarknader, vilket resulterar i maximerade chanser till framgång. Vi förstår att leverans av järnvägsdelen eller komponenten bara är början på vår relation med våra kunder. För att garantera smidig och effektiv drift under en rullande materielprodukts livslängd täcker vi löpande service och support av högsta kvalitet.

På Dahlrail arbetar vi nära med våra samarbetspartners för att hitta flexibla lösningar för att säkerställa sömlös drift av rullande materiel.

Försäljningsstöd

Dahlrail ser till att våra samarbetspartners representeras optimalt. Vi strävar mycket efter att förstå våra partners behov och arbetar för att hitta rätt lösningar som passar alla behov.

Life CYCle Management

Järnvägskomponenter förlitar sig på professionella och snabba underhållscykler för att förhindra att tåg stannar eller upplever säkerhetsproblem. Dahlrail har kapacitet att hantera underhållsprogram för och tillsammans med våra partners på lokal nivå när det är nödvändigt. Vi arbetar för att våra lösningar passar inom de totala ägandekostnaderna för rullande materiel.

On- and off-site Support

Idag ökar efterfrågan på att leverera felfri verksamhet eftersom operatörerna förväntar sig maximal tillförlitlighet av utrustningen. Varje leverantör av järnvägsrelaterade komponenter måste erbjuda ett pålitligt, effektivt och flexibelt stödsystem för att säkerställa trovärdighet inom järnvägsindustrin. På Dahlrail förstår vi vikten av operativ fulländning.. Det är därför fler järnvägsföretag väljer att samarbeta med oss för att ge lokalt stöd för deras järnvägsverksamhet, oavsett behov.

Reservdelar

I många fall kan ledtider för järnvägsrelaterade reservdelar och komponenter resultera i stor frustration. Ofta är konsekvensen dyra lagernivåer hos operatören, eller i värsta fall, att fordon blir tagna ur trafik.


Dahlrail lagerhåller lokalt, järnvägslager för extra snabba leveranser och service till våra partners. Detta har visat sig minska risken och stressen för att ha fordon ur drift och inte generera intäkter. En sådan risk kan ha en dramatisk effekt på de totala ägandekostnaderna för all rullande materiel.

Behöver du hjälp med järnvägsservicelösningar? Vi är experter!

SV